facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
אדם הפועלים נגדו נושים רבים באמצעות מערכת ההוצאה לפועל נמצא לעיתים במצב של חוסר יכולת לפרוע את חובותיו בו זמנית. מנגנון איחוד התיקים מסייע להקלת מצוקתו של החייב ומאפשר לו לשלם לנושיו במרוכז על פי צו תשלומים שנקבע, מבלי שיאלץ להתמודד עם כל תיק באופן פרטני.