facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
ההגבלות הבאות יחולו על מי שהוכרז כפושט רגל ו/או חייב מוגבל באמצעים:
1. לקוח מוגבל - פושט רגל ו/או חייב מוגבל באמצעים יהיה לקוח מוגבל, כלומר לא יוכל לפתוח חשבון בנק ולמשוך שיקים.
2. שימוש בכרטיסי אשראי - פושט רגל ו/או חייב מוגבל באמצעים אינו רשאי להשתמש בכרטיסי חיוב.
3. איסור ייסוד תאגיד - לפושט רגל ו/או חייב מוגבל באמצעים אסור לפתוח חברה, עמותה או כל תאגיד אחר ואף לא להיות שותף בתאגיד או דירקטור, מנכ"ל.
הגבלות אלו יבוטלו במקרים הבאים:
1. קבלת צו הפטר לפושט רגל.
2. בוטלה הכרזת פשיטת הרגל.
3. ביטול צו הכינוס נגד החייב.
4. בית המשפט ביטל את המגבלות.
5. בית המשפט אישר פשרה בין החייב לנושים.
משרדנו עושה את כל המאמצים אף לביטול ההגבלות הנ"ל לחייב מוגבל באמצעים באמצעים ע"י פנייה לראש לשכת ההוצאה לפועל.
משרדנו אף מבטל הגבלות של חידוש ו/או החזקת רישיון נהיגה לחייבים אשר זקוקים לרישיון נהיגה לצורך פרנסתם ו/או אשר זקוקים לרישיון על מנת לסייע לבן משפחה נכה ו/או לבן משפחה במצב רפואי קשה אשר זקוק לרישיון נהיגה לצורך ניידות.