facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
כחלק מפעולותיו של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל, ניתנת האפשרות להגבלת חידוש רישיון הנהיגה של החייב ובכך בבואו למשרד הרישוי לחידוש רישיונו, תהייה חסומה בפניו הדרך לחידוש רישיונו ומרגע זה נהיגתו ברכב היא ללא רישיון נהיגה בתוקף המהווה עבירת תנועה שבצידה תשלום קנס ואף במקרים מסוימים פסילת רישיון הנהיגה ומאסר. במידה ונרשם במשרד הרישוי הגבלה על רישיון הנהיגה נגדכם, משרדנו יסייע לכם לבטלו בהגשת בקשה מתאימה ומשכנעת לרשם ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין. החזרת הרישיון לרוב מותנת בהפקדת תשלום על חשבון החוב, אולם קיימים מקרים שרישיון הנהיגה משמש כמקור פרנסה עיקרי לחייב ובצירוף בקשה מנומקת הנתמכת במסמכים מתאימים יהיה ניתן להחזיר את הרישיון ללא הפקדת תשלום בהוצאה לפועל.