facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
הסכם ממון הינו חוזה משפטי הצופה פני עתיד ובעקרון ממומש בעת פקיעת הנישואין וגם בעת מהלך הנישואין. הסכם ממון הינו חוזה ייחודי, הנערך בכתב בין בני זוג (בין אם נשואים ובין אם לא, לרבות בני זוג חד-מיניים), בו מוסדרים הדדית כל ענייני הממון והרכוש העתידיים, בהתאם לרצון והבחירה האישיים המוסכמים עליהם. ההסכם מהווה מעין "תעודת ביטוח" לזוגיות, הנועד להבטיח מן הפן המשפטי, כי במקרה של פקיעת הקשר לא תתעוררנה מחלוקות כספיות קשות, באמצעות כך שבני הזוג ייקבעו ויגדירו מבעוד מועד במסגרתו את הקונסטלציה המוסכמת של יחסיהם הממוניים.