facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
צו ירושה בית המשפט המוסמך לדון בתובענה לפי חוק הירושה הוא בית המשפט לענייני משפחה, אולם קיימת סמכות מקבילה לבית הדין הדתי בהסכמת הצדדים. 
צו ירושה הינו הצהרה אשר מעידה על זהות היורשים, זכויותיהם וחלקם בעיזבון. 
במקרים בהם המנוח הלך לבית עולמו כאשר הוא אינו מתיר צוואה אחריו, ניתן לבקש המצאת צו ירושה. למעשה, צו ירושה מכריז על מותו של המנוח ושמות היורשים לפי חלקיהם בעיזבונו. 
מדובר בצו הצהרתי בלבד אשר איננו מחלק את הירושה אלא קובע מי הם היורשים על פי דין ואלו רשאים לבקש צו ירושה (במסגרת בקשה זו הם אינם נדרשים לפרט את פרטי העיזבון). 

צו הירושה אמור להישלח בדואר, על פי תקנות הירושה, לכל היורשים על פי דין.  
כאשר קיימת התנגדות לצו הירושה יש להביע התנגדות לכל היותר עד שבועיים מיום פרסום ההודעה בעיתון יומי וכן ב"רשומות".     
צוואה "צוואה" הינה מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אשר יהא בר-תוקף - אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.  במילים אחרות - צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של המוריש. 
בהעדר צוואה יחולק עזבונו של המוריש על פי חוק הירושה.  
פעמים רבות ההסדר שנקבע בחוק אינו משקף את רצונו של המוריש ומוביל לסיטואציות קשות ליורשים. 
ישנם מספר דרכים לערוך צוואה, דרך המלך הינה עריכת צוואה במשרד עורכי דין. למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות.