facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
אישה נשואה זכאית לקבל מזונות מבעלה בסכום שהיא תוכל להמשיך לחיות ברמת החיים אליה הורגלה בעת חייהם המשותפים. הכלל המנחה "עולה עימו ואינה יורדת". קיימים מקרים בהם האישה אינה זכאית למזונות מבעלה. במידה והאישה עובדת ומתפרנסת בכבוד, על פי רוב אמורה משכורתה לספק בעבורה את כל צרכיה. אי לכך תצטרך האישה להגיש את תביעתה למזונות בתוספת 12 תלושי משכורת אחרונים ודיווחים על הכנסות נוספות (כגון דירה אשר היא משכירה, רכוש, ירושה וכו') ונתונים אלו ישקלו על ידי בית המשפט בבואו לקבוע את שיעור מזונותיה. אישה אשר איננה עובדת אך קיימת לה היכולת לעשות כן איננה חייבת לצאת לעבודה. עם זאת, בשנים האחרונות התרחבה הפסיקה בנושא המזונות ואישה צעירה ובריאה אשר קיימת לה יכולת להשתכר בכבוד, יתחשב בכך בית המשפט ויגזור את פוטנציאל ההשתכרות שלה מדמי מזונותיה. לסיכום בעת קביעת גובה מזונות לאישה הפרמטרים שמתייחסים אליהם הינם: צרכי האישה, השתכרות הבעל בפועל וכן פוטנציאל השתכרותו, הכנסות ממקורות שונים.