facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
מעצר הוא כליאתו של אדם בטרם הוכחה אשמתו בבית המשפט. הליך זה, המשמש את רשויות החוק למיצוי החקירה בנוגע לאירועים פליליים, מופעל במקרים בהם קיים חשש לשיבוש הליכי החקירה, חשש לסיכון ביטחונם של הציבור או המדינה - או כשקיים יסוד סביר להניח שהמעצר נחוץ לצרכי החקירה. משרדנו הינו בעל ניסיון וידע רב בייצוג פלילי, מתמחה בהגנה על חשודים ונאשמים. ניסיון המשרד מלמד, כי לקוח שיקדים לפנות למשרד עוה"ד - מיד עם מעצרו - יוכל להשפיע על התנהלותו בהמשך ועל מצבו המשפטי, לעיתים עד כדי שחרורו מהמעצר