facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
בתום הליך הגירושין שני ההורים הינם אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר לשאלה בחזקת אצל מי נשארו הילדים. לשני ההורים מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדים כגון בנושאי חינוך ובריאות. משמורת ילדים נקבעת על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר סעד אותו עורכת עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. מטרת תסקיר הסעד להמליץ במשמורתו של מי מההורים יושארו הילדים ואילו הסדרי ראיה יקבעו . בהעדר הסכמה בין ההורים יקבע בעניין משמורת ילדים בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני . הסמכות בעניין משמורת ילדים נקבעת על פי הערכאה אליה הוגשה התביעה הראשונה .