facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
הרעיון המרכזי בבסיס פקודת הסמים המסוכנים והאיסורים הקבועים בו, מגלם למעשה רציונל השולל פגיעה ושיבוש בהיבט הסדר הציבורי הנובע בין היתר על רקע פרטים הצורכים סמים מסוכנים הגורמים להשפעה ופגיעה בהתנהלותם ומעשיהם בחיי היום-יום – כתוצאה מפגיעה בתובנותיהם הקוגניטיביות. כך למשל, עלול להיפגע – תחת השפעת סם – הפעלת שיקול דעת נאותה של אלו: נהג, מנופאי, שוטר, חייל, רופא, טייס – במהלך עבודתם. ואם בכך אין די, הרי שצריכת סמים אף גוררת בתוכה נזק חמור נוסף הגורם להתמכרות צורך הסמים, המפתח תלות פיזיולוגית בסם, היוצר שתי בעיות מרכזיות: גידול במינון צריכת הסם לערכים גבוהים יותר בהדרגה (סכנת מוות בחלק מהסמים), מעבר לסמים קשים ומסוכנים יותר – מאחר וגופו של צורך הסם פיתח עמידות (סבילות) לסמים "קלים".
חשוב אף לציין כי קיימת הנחה מקצועית רווחת לפיה, שעה שאדם נתון תחת השפעת סם משכר, מנגנוני הריסון והבלימה המדכאים/הממתנים רצון לעבור עבירה, נפגעים – ולפיכך, צריכת סמים יוצרת "קרקע פורייה" המכשירה ביצוע עבירות בהמשך, אף אם מדובר באדם נורמטיבי.
משרדנו מייצג נאשמים בעבירות מסוג זה ומתמחה בייצוג נאשמים בעבירות סמים והקמת מעבדות למינהם.