facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
אחת מההגבלות אשר ניתן להטיל על אדם במסגרת תהליך גירושין וגם לאחר מכן הינו הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ. בעצם הטלת צו עיכוב יציאה מהארץ נוגד את עקרון חופש התנועה של האדם שהוא זכות יסוד על חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. ולפיכך, אין לומר מראש שצו עיכוב יציאה מהארץ אינו ניתן לביטול. באופן עקרוני, צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לבקשת אדם אשר מעוניין לקבל את יומו בבית המשפט, ו/או לממש את החלטת בית המשפט כאשר הוא חושש שמא אותו אדם אשר נגדו הוא מתמודד עלול למנוע זאת ממנו. לפיכך, במסגרת תהליך גירושין גבר ואישה רשאים להוציא אחד כנגד השני וכנגד הילדים, בשינויים המתחייבים, צו עיכוב יציאה מהארץ לצורך דיון על גירושין מחשש לעגינות, הבטחת קיום משמורת ילדים והסדרי ראיה, ההתדיינות על חלוקת רכוש בגירושין. אישה תוכל להוציא לגבר צו עיכוב יציאה מהארץ גם להבטחת מזונות ילדים ומזונות עבורה במידה ונפסקו לה דמי מזונות, או שהם עתידים להיפסק.