facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
קיימים שלושה גופים עיקריים שבאפשרותם לשלול את רישיון הנהיגה:
1. בית משפט.
2. משרד רישוי.
3. משטרה.
שלילת רישיון הנהיגה ע"י קצין משטרה:
- כתוצאה מתאונת דרכים - למשך 60 יום.
- כתוצאה מתאונת דרכים בשילוב הרוגים - למשך 90 יום.
- כתוצאה מעבירת תנועה חמורה הרשומה בתקנות - למשך 30 יום.
בקשה לביטול החלטה לשלילת רישיון הנהיגה-
מי שרישיונו נשלל על ידי שוטר תנועה רשאי להגיש בקשה לביטול הפסילה לבית המשפט בלבד. לבית המשפט בלבד יש את הזכות לבטל, להשאיר על כנה את תקופת השלילה או להאריך את תקופת שלילת רישיון הנהיגה.
גם למשרד הרישוי קיימת הזכות, להודיע לנהג, כי רישיונו נשלל וזאת עקב סיבות רפואיות לתקופה מסוימת או לצמיתות. למשרד הרישוי יש גם את הזכות לתבוע מנהג בעל רישיון בר תוקף, להשתתף בקורסים – אמצעי תיקון מטעמו, עפ"י החלטתו.